• JOKER: Utbyggerne er avhengige av at Tom Johansen gir tillatelse til mudring i elva, men han vil heller bevare det idylliske og fredelige miljøet ved utløpet av Audna. FOTO: Roar Greipsland

Vil ikke tillate mudring

Tom Johansen kjemper for elvemiljøet, og gir ikke etter for press om å tillate mudring for ny småbåthavn i Audna.