Vil ha biodieselproduksjon i Sør

– Norske Skog ser positivt på muligheten for å etablere Norges første anlegg for tømmerbasert biodieselproduksjon, sier finansdirektør Christian Rynning-Tønnesen i Norske Skog.