Valgdagsmålinger ga feil svar

Valgdagsmålingene som ble offentliggjort da valglokalene stengte mandag kveld, ga feilaktige og forvirrende svar på hva som ville bli valgresultatet.