• FOTO: Arkivfoto
    Kristiansand Katedralskole Gimle i Kristiansand åpner neste mandag.

Slik skal skolene takle svineinfluensaen

Neste uke er det skolestart for både de aller minste, ungdommer og studenter. De laveste trinnene vil prioriteres under svineinfluensapandemien.