• 1/4 FOTO: Torridal historielag
    Bildet av Øvre Torridal faste skole på Mosby er fra omkring 1900, mens uskikkelige elever fortsatt risikerte ris på rumpa.

Såre rumper mot to stemmer

Nåde den som trosset læreren på Mosby i 1891. Da vanket ris på blanke messingen.