• OPPGITT: Langs denne riksveien mot fyret vil Lindesnes kommune og økonomisjef Ståle Kongsvik anlegge gang- og sykkelvei. Men loven hindrer dem i å ta opp lån fordi kommunen ikke eier veien! FOTO: Jarle Martinsen

Regelrytteri stanser sykkelvei

Lindesnes kommune ønsker å bygge en gang— og sykkelsti for egne penger. Men loven stanser planene.