Reduserer sykehjem-drift

Mandal bystyre har bestemt å gi rådmannen fullmakt til å redusere driften på sykehjemmet avhengig av hvor mange ledige senger som finnes.