Politi informerte kommuneledelse om voldtektssaker