• Ved Shell-kaia utenfor Silokaia på Odderøya tilbyr Kristiansand Havn plass til et flytende asylmottak på inntil 1500 asylsøkere. Flere private aktører kjemper nå om å vinne anbudet UDI har lyst ut FOTO: Torstein Øen

Odderøya kan få Sør-Norges største asylmottak

Om få uker kan Sør-Norges største akuttmottak for asylsøkere bli anlagt på lektere ved Shellkaia på Odderøya. Johan G Olsen-konsernet er med i anbudsrunden som UDI gjennomfører.