• Kristne privatskoler som KVS Lyngdal kan få millionregning etter at Skattedirektoratet har presisert at internatene deres ikke har krav på momskompenasjon. FOTO: Torbjørn Witzøe

Millionregning til privatskoler på Sørlandet

Skattedirektoratet har overfor landets skattekontor gjort det klart at det ikke skal gis momskompensasjon for internat ved private skoler. Det får dramatiske følger for flere kristne skoler på Sørlandet.