• HUMMER: Kleppeskjær ligger nord øst for Lindesnes fyr (innsirklet). Det er her det planlegges en bevaringssone for hummer.

Lager vernesone for hummer

Sørlandet får en egen vernesone for hummer rundt øya Kleppeskjær nordøst for Lindesnes fyr.