• Bystyrerepresentant Bodil Ruud ønsker at Mandal bystyre skal videreføre ordningen med den lokale kontantstøtten også etter kommende august. Hun mener ordningen er viktig for mange familier. FOTO: Jarle R. Martinsen

Krever fortsatt kontantstøtte

Bystyrerepresentant Bodil Ruud kan få Mandal bystyre med seg på å fortsette den lokale kontantstøtten som en permanent ordning.