• 1/2 FOTO: Reidar Kollstad
    I dette området er spuntveggen ut mot Otra, på en 112 meter lang strekning, i kritisk skral forfatning. Den kan briste, konkluderer en rapport.

Krever dyreste Tangen-løsning

Kaifronten mot Otra er i ferd med å briste. Tangen Utviklingsselskap foreslår en rimelig, steinsatt fylling. Kommunen krever ny, kostbar spuntvegg.