Kastet kokende vann på kona

I nesten fire år levde kvinnen i et ekteskap preget av omfattende vold. Nå må eksmannen sone ett år og åtte måneder i fengsel