• Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp), mener de mest aktuelle alternativene for kommunen er å slå seg sammen med Søgne eller at de begge går til Kristiansand. Her sammen med ordfører i Søgne, Åse Severinsen (H), på et møte om E 39 for to år siden. FOTO: Lars Hoen

Kan bli bydeler i storkommune

Formannskapene i Søgne og Songdalen åpner for å slå seg sammen med Kristiansand. De ønsker å starte samtaler med storebror.