Huseier truet med lemlestelse

En konflikt mellom leietakeren og huseieren førte til at tre personer slo seg gjennom huseierens dør med øks. Han ble så truet med lemlestelse.