• SKJØNNSKRIFT: Alf Melling studerer referatet fra det første styremøtet 18. mars 1886. Seniorrådgiver Kjell Bråstad kikker over skulderen. FOTO: Lars Hollerud

Hunsfos er flyttet til byen

Alt som er verd å vite om Hunsfos Fabrikker, og trolig enda mer, er nå samlet i bombesikkert rom på Presteheia.