• UTSIKT TIL VARODDBROA: - Her bør vi ha en markering av områdets grense, sier Magne Nodeland fra Sørlandets Naturistforening, her sammen med parkvesenets saksbehandler Trond Johanson, Kari Jamne Heldal, Stein Helge Johansen og Bjørg Nodeland – alle fra naturistforeningen. FOTO: Vegard Damsgaard

Frykter ti nye år med sextrafikk

Parkvesenet vil forlenge naturistenes bruksrett til fristranden på Søm. Velforeningen fortviler over at ingen gjør noe med sextrafikken.