• Postbud Torbjørg Birkeland trenger ikke veiadresser for å finne rette person etter 30 år i yrket. Men hun ser likevel fram til at veiene nå får navn også i de indre bygder. FOTO: Jarle R. Martinsen

Får endelig veinavn

Seks sørlandskommuner mangler helt navn på sine veier — slik svært mange norske kommuner heller ikke har. Et nasjonalt prosjekt skal skaffe alle veier i Norge navn.