• Gerd Hodnemyr har ingen planer om å selge jubileumskortene. FOTO: Lars Hollerud

18 kort om 1814 i 1914

Da Gerd Hodnemyr og mannen Karl arvet et gammelt hus på Lista, fikk de en grunnlovsfeiring på lasset.