• Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg (t.v.) gav beskjed om at sykehusledelsen sliter med tillit i befolkningen under møtet i Sørlandet sykehus fredag. På andre siden av bordet sitter fra høyre Åse Michaelsen (Frp), Odd Omland (Ap), Kari Henriksen (Ap), Hans Thorwild Thomassen fra legeforeningen, tillitsvalgt Finn-Otto Fjellestad og klinikksjef Nina Iversen ved medisinsk klinikk. FOTO: Steinar Vindsland

- Sliter med troverdigheten

Er Utviklingsplan 2030 bare en dekkoperasjon for å få lagt ned sykehusene i Flekkefjord og Arendal?