Høyre splittet om karakterer i barneskolen

Et stort mindretall i Høyres programkomité vil innføre karakterer fra femte klasse. Flertallet vil la kommunene bestemme.

 • Leder i Høyres programkomité Bent Høie sier nei til karakterer fra femte klasse.

  FOTO: Lise Åserud

o

OSLO: Høyre legger i formiddag frem sitt siste utkast til nytt partiprogram for de fire neste årene. Her går det frem at partiet er splittet når det gjelder karakterer i barneskolen, skriver Aftenposten.no.

Flertallet skriver at det vil "gi kommunene mulighet til å innføre forsøk med karakterer i basisfag før ungdomsskolen". Om Høyre vedtar denne formuleringen, betyr det at partiet snur når det gjelder karakterer i grunnskolen. I det gjeldende programmet går partiet inn for å innføre karakterer fra femte klasse. Dette har vært partiets politikk tilbake til 1997.

Mindretall på seks

Et mindretall på seks vil beholde punktet om å innføre karakterer fra femte klasse. Leder i programkomiteen Bent Høie, som også er nestleder i Høyre, stiller seg bak flertallet som vil la kommunene bestemme om de vil ha forsøk med karakterer i barneskolen. De seks som ønsker å innføre karakterer allerede fra femte klasse er Henrik Asheim, Arne Thomassen, Regina Nargis Alexandrova, Birthe Eriksen, Anniken Hauglie og Gunnar Gundersen.

Dermed ligger det an til karakterdebatt på Høyres landsmøte i begynnelsen av mai.

Ni dissenser

Totalt er Høyre splittet i åtte saker.

– Disse punktene synliggjør uenighet, men dissensene gjelder ikke våre hovedsaker, sier leder i Høyres programkomité Bernt Høie.

Her er de åtte andre sakene der det er splittelse i Høyres programkomité:

 • Bevæpning av politiet: Flertallet i programkomiteen sier nei til våpen til politiet på generell basis. Høyre-nestleder Bent Høie har ledet programkomiteen. Han og fire andre i komiteen tar til orde for å vurdere å åpne for generell bevæpning av norsk politi.
 • Sidemål: Flertallet vil innføre valgfritt skriftlig sidemål i ungdomsskolen og i den videregående skolen. Et medlem i komiteen vil stryke dette punktet.
 • Universitetene: Flertallet vil ikke godkjenne noen nye universiteter før kriteriene for godkjenning er evaluert. Fire personer vil stryke dette punktet.
 • Eggdonasjon: Flertallet sier nei til eggdonasjon. Ett medlem av komiteen sier ja.
 • Vannkraft: To komitémedlemmer vil åpne for at private aktører også kan være majoritetseier i kraftproduserende selskaper.
 • Kontantstøtten: Et mindretall på fire personer vil gjøre om kontantstøtten til en frivillig kommunal ytelse.S
 • Vigselsrett: Flertallet vil gjøre de formelle sidene av ekteskapsinngåelsen til en statlig administrert ordning. Mindretallet på seks vil opprettholdet dagens vigselsordning.
 • Verneplikt: Et mindretall på to vil innføre kjønnsnøytral verneplikt.

Abort-debatt

I tillegg skaper debatten om abortloven bølger før Høyres landsmøte. Aftenposten har tidligere skrevet at en samlet programkomité går inn for å endre loven slik at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være selvstendig abortkriterium. Høyres kvinnebevegelse advarer sitt eget parti mot innstramning av abortloven. Det er ventet at abortsaken kommer til å skape debatt på Høyre-landsmøtet i mai.

Mest lest