Kaller aspergers «motediagnose»

Psykiatriprofessor Einar Kringlen vitner nå. <b>Følg rettssaken direkte.</b>