• LAVKOSTLAND: Flere maskiner fra tidligere nedlagt treforedlingsproduksjon i Norge har blitt solgt og flyttet til såkalte lavkostland, skriver artikkelforfatteren. I Malaysia har representanter fra Penan-stammen skrevet brev til Kong Harald, hvor de ønsker hjelp til å redde den lokale regnskogen. FOTO: SCANPIX

Treforedlingsindustrien i et globalt perspektiv

Myndighetene bruker milliarder av kroner på tiltak for å stoppe avskogingen i verdens regnskog, men synes ikke å klare å rydde opp i eget land, hvor hovedproblemet er en stadig lavere avvirkning av skog.