Tankekorset

Bevilgningene til kommunene øker, men alle klager.