Tallenes klare tale

Jeg og Demokratene mener at forslaget om å øke aldersgrensen til 72 år for de personene som er friske og fortsatt ønsker å stå i jobb - er bra.