Takknemlighet og Øystein Hvalen

Ja, det var vel bare å vente! Først ute var landsmoder Erna som etterlyste takknemlighet fra noen syriske flyktninger i Sarpsborg som hadde fremsatt noen klager.