Sykemeldingsgåten

Når sørlendinger sykemeldes, skjer det for lengre perioder enn vanlig er i andre deler av landet. Hvorfor?