Streik til feil tid

Vi hatt en reallønnsvekst de siste ti årene på 35 prosent, mens de europeiske landene ligger rundt null.