SVs «selvkritikk»

SV har innledet det som i de kretser kalles «sjølkritikk», og som etter hvert har antatt en karakteren av eksesser i personkritikk.