• Vi er landets største private ideelle rusinstitusjon med 129 døgnplasser og rundt 9000 årlige polikliniske konsultasjoner. Det er mennesker med alle typer rusavhengighet som kommer til oss, og flere av avdelingene har egne tilbud til pårørende, skriver artikkelforfatteren. FOTO: XXXXXXXX

Rusbehandling på anbud - hva innebærer det?

Blå Kors Borgestadklinikken har sagt opp avtalen vi har med Helse Sør-Øst RHF om kjøp av plassene våre på Loland ved Vennesla, i Drammen og i Skien.