Rødgrønn kontantstøtte

Regjeringen vil legge om kontantstøtten.