Retningskamp i Høyre

Grundekjøns lansering av Mette Roth har skapt sterke reaksjoner internt. Kampen mellom Roth og Furre handler om hvilken vei partiet skal gå.