På «feil» side under krigen

Fortellingen om det sørlandske holocaust i boka «Jakten etter jødene på Agder» har ført til sterke reaksjoner.