P-hus under Torvet

Politikerne bør klargjøre for p-huset, selv om det ikke er behov for plassene nå.