• Vi ønsker å bli et ressurssenter for tennissporten på Sørlandet, og satser på å øke rekrutteringen gjennom kursing av barn/unge og tilrettelegge for at de kan utvikle sine ferdigheter, skriver innsenderen. FOTO: SCANPIX

Ny vår i Kristiansand Tennisklubb

Kristiansand Tennisklubb realiserer i løpet av våren byggeplanene som innebærer nye tennishaller, tre nye utebaner av grus, nytt klubbhus, kontor og garderobeanlegg.