• FOTO: SCANPIX
    KONSEKVENSER: Artikkelforfatteren mener opposisjonen bør fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunnlag av 22. juli-saken. Bildet er fra statsminister Jens Stoltenbergs redegjørelse i Stortinget 28. august om oppfølgingen av rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Mistillit – opposisjonens plikt

Når skal mistillitsinstituttet brukes, om ikke i denne saken? Hvilke andre feil, mangler, forsømmelser og unnlatelser burde resultere i mistillitsforslag fra opposisjonen, om ikke disse?