• jordbruk.jpg FOTO: SCANPIX

KrFs ubegripelige verdivalg i Søgne

SØGNE: Jordbruksarealet på Linnegrøvan er anslagsvis 50 – 60 dekar og av den aller beste bonitet, lettdrevet, solrikt og med gode vanningsmuligheter nær elva.