• Ved utgangen av 2014 hadde Kristiansand kommune 14 stillinger utlyst, alle med&nbsp;fast tilsetting. Tolv stillinger var uten formelle krav og to&nbsp;stillinger&nbsp;hadde krav om&nbsp;fagbrev i helsefag. Av disse stillingene var&nbsp;<i>ingen</i>&nbsp;100 prosent. De spriket fra 13,38 til 60 prosent. FOTO: Torstein Øen

Kommunene elsker pyntestillinger!

Jeg er hjelpepleier. Jeg har hengt autorisasjonen min opp på veggen, og jeg elsker jobben min. Jeg vil anbefale faget mitt, det handler om yrkesstolthet.&nbsp;Jeg er stolt av&nbsp;å ha tatt en&nbsp;nyttig&nbsp;utdannelse. Jeg anbefaler kollegaer og elever til å&nbsp;gå på skolen, gå&nbsp;i lære og få fagbrev som helsefagarbeider,&nbsp;men likevel med en aldri&nbsp;så liten bismak i munnen.