Imamene må snakke norsk 

Norge er stadig blitt gjenstand for terrortrusler.