Hva nå?

Kirkemøtet 2014 klarte ikke å sidestille at det er to syn i Den norske kirke på hva et ekteskap innebærer ut fra en evangelisk-luthersk lære.