• mobbing (ill.) arkiv.jpg FOTO: ARKIV

Hva er mobbing, egentlig?

My som omtales som mobbing bør kanskje omdøpes til erting?