Heller ingen søndagsskole

Det er Arbeiderpartiets legendariske sekretær, Haakon Lie, som er tillagt den minneverdige uttalelsen om at «Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole», under den rå maktkampen innad i partiet på 1960-tallet.