Haltende rødgrønn satsing i nord

Problemet for regjeringen er at den selv har bidratt til å skape de store forventningene den vil bli målt opp mot.