Er det virkelig korrekt?

Vidar Kleppe skrev onsdag 18/11 at asylsøkere som har fått opphold i Norge mottar kr 15.011,— i måneden.