Er Jesus feilsitert i Bibelen?

I vårt samfunn opplever vi en postmoderne relativisering av det kirken i alle år har stått for.