Elevflukten

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av fire elever aldri fullfører videregående skole. På yrkesfaglig studieretning er frafallet hele 36 prosent. Elevflukten er et alvorlig samfunnsproblem, og et sløseri med både de unges og fellesskapets ressurser.