De nye veiviserne

Det virker som om tiden er moden for å se opp til dem som ligger nede, og la lamme vise oss veien vi skal gå.