• mike bonde.jpg

Å rette bonde for smed

Det er et eller annet med norske bønder som fremkaller et voldsomt raseri blant mange nordmenn. Det er mer enn lukten; lukten av subsidier.