• Useriøse aktører truer norske arbeidsplasser, skriver artikkelforfatteren FOTO: Roald, Berit

- Arbeidsinnvandringen ødelegger arbeidsplasser 

Useriøse aktører er en trussel mot norske arbeidsplasser.